User Tools

Site Tools


news

Hacker residency&fermentation facility operational/Hacker residence a fermentační stanice jsou operační 26/6/2015

Hello, hello! Spring is over here in Jeju, summer is on the roll, which means for us, lets get away and go for another tour to Europe! No really summer here is hot and humid nothing for me. Together with Eunha we will tour Europe for over two months so I hope to see most of you again!

The hacker residency which we were setting up here is operational, thanks to friends who helped with that! We hope to open it when we are back in October, hopefully during the summer we can rent it as accommodation to cover some of the costs which we had to invest in reconstruction&working time. The fermentation facility is in use already but still needs some improvements, but again 2-3 days of work max and it is done. With these two projects both finished we can start to really work on bio and brewing stuff asking people to come and join having some stable ground for our Food Hacking Base and Dancing Drops experiments. I’m very happy with that it took a while but it is worth of it. The aim is to run it here for several months or longer (maybe handing it to someone), learning what we did well and what should be improved and replicated the project in Europe where we plan to move next year.

Another project which is now rock and rolling is Food Hacking Base preparations for the CCC camp 2015 in Ziegeleirpark Mildenberg, Germany. Crowdsourcing campaign is being started today, we will be running around asking for funds, well you will most likely hear about that. Big part of this project, for me at least, is the Probiotic Drinks Everywhere project which I’m coordinating hoping therefore to prepare as many delicious&healthy drinks for the event sharing them there hoping to cover the costs of the project and getting some extra resources for future activities.

That would be all for now, hoping to see you in less than month, we will touch down in Munich on 21/7/2015.

Sincerely from Jeju,

Frantisek

CZ

Zdravím ve spolek, jaro je již to tam, léto jede na plné obrátky, což znamená dusno a horko, proto změna klimatu pro nás zní jako výborný nápad. V tomto případě vyrazíme směr Evropa, kterou budem tůrovat po dva měsíce, už se opravdu těšíme!

Hacker residence je již operativní, tímto děkujeme kamarádům a známým, kteří nám pomohli s rekonstrukcí! Oficiální otevření bude v říjnu, do té doby doufáme místo pronajmout aby jsme alespoň částečně pokryli naše výdaje spojené s rekonstrukcí a náš čas, kteréhož značné množství jsme do projektu investovali. Kvasnou stanice je již také v chodu, stále je ještě co dodělávat, ale dva tři dny a je hotovo. Dokončení těchto dvou projektů nám umožní otevřít dveře lidem, kteří mají zájem o témata spojená s hackingem a kvašením, budeme tedy fungovat jako taková základna pod hlavičkou Dancing Drops a Food Hacking Base. Tento projekt zabral déle než jsem počítal, práce po večerech a víkendech je náročná, ale jsem opravdu rád že máme teď konečně hotovo. Experimentování na výše uvedená témata chceme provádět řadu měsíců či i déle a posléze to doufáme někomu předat. Cílem je vychytat mouchy, potvrdit pozitiva a až se přesunem do Evropy, vytvoření dalšího místa jako je toto bude mnohem jednodušší.

Dalším projektem, který teď jede na plné obrátky jsou přípravy na CCC tábor v Ziegeleirpark Mildenberg, Germany, kde budeme opět přítomni s Food Hacking Base. Naše crowdsourcing kampaň vypukne dnes, velmi pravděpodobně o ní uslyšíte, finance které její pomocí získáme použijeme na realizaci toho projektu. Důležitou součástí této akce je mnou vedená aktivita Probiotic Drinks Everywhere, jejíž cílem je příprava lahodných a zdravých probiotických nápojů ve větších množstvích a jejich distribuci na táboře. Investici je nutno pokrýt z donací, doufáme, že něco nasbíráme navíc a budeme to moci použít pro naše další aktivity.

Nuže to bude pro dnešek vše, budeme se těšit za méně než měsíc na viděnou, dvacátého prvního července přistáváme v Mnichově.

Z Jeju zdraví,

František

What a busy spring / Jaro na plné obrátky 28/4/2015

This spring got kind of crazy so it is finally now when I’m filling up a short report, sorry for the delay, I will be brief it is still very busy …

We have prepared for the spring and summer season having ready a selection of our probiotic drinks, home makgeollies (Korean rice wines) and first style of beer - Belgium style dark beer, close to dubbel. We have nearly finished our fermentation/processing room - just running water and extra shelf missing to have it operational one day job to do. We are now rebuilding the third of the houses here turning it into the hacker residency/community place, hoping to be done and have it ready before 15/5/2015.

As we did in the last years we offer our products and promote at variety of markets like H5 market, Marshe and others, our Czech made burgers are quite popular, the charcoal grill definitely gets some attention. All of this we offer also in our restaurant in Pjuson, Jejudo, South Korea where we are based and where you are welcome. We are now studying yoga which really helps to our bodies, I’ve signed for an Korean class again, trying to improve my skills. My friend Parik is helping us here recently a lot spending here a working holiday.

By the end of July we will be leaving for Europe for 2 months or so participating at CCC camp in Germany turing the Europe a bit during that time and we are really looking forward for that.

Well that would be all for now as I have promised nice and short, enjoy the spring and talk to you again in month or so!

Sincerely,

Frantisek

CZ

Jaro tu již téměř přechází v léto a já teprve píši od zimy poprvé, nějak jsem se v tom ztratil, měli jsme toho hodně ale přesto …

Myslím, že jsme se tentokrát řádně připravili s našimi výrobky na jarní a letní sezónu a co že jsme to vlastně stvořili? Jako obvykle máme řadu probiotických limonád od nealkoholického zázvorového piva, ibiškového vodního kefíru a kombuchy, po korejská rýžová piva (makgeolli) a první černí pivo belgického typu podobné dubblu. Konečně jsme témět dokončili náší fermentační a preparační místnost, stačí přidat vodovodní baterii a extra skřín, tak jeden den práce a jsme hotovi. Pustili jsme se také konečně do posledního z domků co jsme tu pronajali, který teď přetváříme na malé hacker centrum s ubytováním, takzvaná hacker residence. Do poloviny května bude hotovo!

Jako v minulých letech nabízíme naše kreace na různých trzích kolem Jejudo - H5 market, Marše a další, specielně naše české karbanátky dělané na grillu na dřevěném uhlí slavily úspěch. Nadále máme otevřenou naší restauraci v Pjusonu, ostrov Jeju, Jižní Korea, kam jste samozřejmě zváni. Ve volném čase jsme začali dělat jógu a já se opět přihlásil na kurz korejštiny abych se trochu zlepšil. Hodně nám teď tady pomáhá kamarád Pařík, který tu tráví pracovní dovolenou.

No a pro ty co budou v létě v Evropě můžete se těšit neb koncem července dorazíme a zůčastníme se CCC tábora v Německu a pak budeme tůrovat Evropu, zdržíme se do konce září, pak zpět do Korei.

Tak jak jsem slíbil, bylo to relativně krátké a k věci, doufám, že se s některými z vás tady brzy uvidíme.

Z Jeju zdraví,

František

Europe was great, big projects in Jeju and internationally coming, plans for 2015 and further!/Evropa byla skvělá, velké projekty v Korei a po světě nadcházejí, alias plány pro 2015 a dále! 21/1/2015

The last news which we have shared officially on my wiki were that we have opened restaurant in South Korea, Jeju Island, Pjuson city and that you are welcome to come by, well that still applies.

In the meanwhile I’ve the pleasure together with the Food Hacking Base (fhb) team to manage to coordinate another event in Europe, where we have participated at 31c3 congress which was big achievement funded mostly by our successful crowdsourcing campaign getting around 3000 eu in total funds to do so. I’ve done several presentations and workshops before, during and after the event and on 12th of January 2015 I returned to my honey who stayed this time at home to keep our restaurant going.

Now the future plans. This spring we want to finish the reconstructions of our place in Pjuson, so there is in addition to the restaurant and main house also fermentation biolab and processing place, small hacker space or open community place and hacker residency, well art residency if you like. We hope that people join us for the build up on the voluntary bases and later on come and stay with us doing whatever cool projects we can find to collaborate on. Please do note, we are focused on fermentations, experimental, educational and production. Main are probiotic drinks, traditional Korean and international ferments and gourmet international cuisine surrounds it all. However we will try to accommodate other tastes and interests as well. We have this spot for another year and half and we want to show what everything can be done if people are enthusiastic, which we definitely are so bringing cool people together is the goal! There are options for moving to another location later on if this lease can not be prolonged co continuity if there is a vibe in the community is not an issue.

This summer we will be participating in another CCC camp as a part of the fhb team. The event takes place in Ziegeleipark Mildenberg next to Zehdenick, Germany on 13-15th of August. We will be in Europe few weeks in advance and after.

The “other future plan” is a promotion of the fhb concept around the globe during a World Tour. At the moment we think about touring several continents for up to one year promoting the stuff which we do with fhb inspiring others and aiming to generate interest and resources to launch next stage in fhb project. What is it going to be? Well so far the general idea which needs to be shaped by many is to start another independent community place focused on food hacking and fermentation called temporarily for example Experimental Fermentation Institute (EFI) in a location which is suitable, most likely somewhere in Europe but not sure yet. It is continuation and next step to what we have been doing now both in the fhb group and as individuals. This project needs to combine both local and strong international activities. As you can see it is really next step in what we have been up to now. The tour should be launched within a year maybe year and half.

So to summarize it, the Food Hacking Base at 31c3 in Hamburg was great. Finishing up of the reconstructions of our place in Pjuson, Jeju, South Korea to add fermentation biolab, hackerspace and hacker residency is scheduled for this spring and you are welcome to come and help and join later on, don’t forget it is a paradise island and sea is just around 15 min easy walk ! Last but not least the preparations for the Food Hacking Base World Tour to get momentum to found an Experimental Fermentation Institute are on the way.

Thanks to all for keeping in touch,

Have a great time and talk to you soon!

Sincerely from Jeju, Pjuson,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

CZ

Zdravím ve spolek, Poslední ze zpráv, které jste zde mohli shlédnout bylo naše oznámení o otevření naší restaurace v Jižní Korei na ostrově Jeju v městečku Pjuson a pozvání všch kdo mají chuť něco delikatesního smlsnout, na tom se nic nezměnilo spíše naopak, stále to vše chutná skvěle!

V mezičase jsem měl to potěšení koordinovat spolu s dalšími členy Food Hacking Base týmu presenci našeho projektu na 31c3 kongresu, jednalo se o velký úspěch, který byl částečně možný díky naší úspěšné crowdsourcingové kampani celkově se nám podařilo shromáždit kolem osmdesáti tisíc korun. Před, během po akci jsem uspořádal několik workshopů a presentací nu a dvanáctého ledna jsem se navrátil zpět k mé drahé do Jižní Korei, ta tentokráte zůstala v restauraci u nás doma.

Nyní k plánům budoucím. Během tohoto jara chceme dokončit přestavbu domů co jsme si v Pjusonu pronajali, restauraci a hlavní dům máme již hotový teď ten zbytek. Prvním krokem je kvasná stanice s malou biolabkou, následuje menší hackerspace či otevřené komunitní centrum a na závěr hacker residency nebo “ubytování pro umělce všeho druhu”. Doufáme, že lidi co je tyhle věci zajímají přijedou pomoci s budováním no a až bude hotovo, tak další vlny to sem zajedou pěkně čile využít ať to k něčemu je, pustíme se do projektů různých typů. Zde bych měl připomenout, že naším hlavním zájmem je experimentální práce, edukační činnost a produkce biotechnologií v rámci probiotických nápojů, tradičních Korejských a mezinárodních fermentů a samozřejmě gurmánské pokrmy všeho druhu. Jak bylo ale již nastíněno výše, máme rozhodně zájem zaštítit i tématicky jiné projekty. Toto místo máme pronajaté ještě další rok a půl, takže čas na to dát dohromady prima partu nadšených průkopníků a ukázat co dokáže udělat je, a z FHB akcí už dobře víte, že jak říká klasik “jedem s medem”. Možnosti přesunu do jiné lokace pokud nám nebude prodloužena smlouva tu jsou, takže pokračovat není problém bude-li tu ta správní atmosféra.

Jak Eunha tak já budeme přítomni jako členové fhb na 2015 CCC kampu, který se koná od 13-15 srpna v Ziegeleipark Mildenberg u Zehdenick, Německo. V Evropě budem pár týdnů před a pár po.

Tím dalším velkým plánem je promoce FHB konceptu kolem glóbu, tedy “food hacking cesta kolem světa!” V tuto chvíli přemýšlíme o procestování několika kontinentů v rámci až jednoho roku zabývající se promocí aktivit co děláme ve fhb inspirujíc další k tomu aby se k nám přidali. Cílem je podnítit zájem a získat zdroje abychom mohli posunout fhb projekt zas o kousek dál do dalšího levelu dalo by se říci. A co to je? V tuto chvíli je to přibližná idea, jež je nutno upřesnit skrze aktivitu mnohých. Cílem je založit další nezávislou komunitu zabývající se food hacking a kvašením s prozatimním názvem například Experimentální Fermentační Institut v místě které bude vhodné, pravděpodobně někde v Evropě, ale to se ještě uvidí. Jedná se o pokračování a další krok toho co děláme již nyní. Tento projekt bude mít hodně aktivit jak v místě svého “bydliště”, tak silné celosvětové vazby. Tůra, která daný projekt odstartuje by měla být započata v rámci jednoho roku, maximálně roku a půl.

Tak abychom to shrnuli. Food Hacking Base na 31c3 v Hamburku byla skvělá. Teď dokončujeme rekonstrukce našich domků v Pjusonu, Jeju, Jižní Korea, přidáváme kvasnou stanici s biolabkou, hackerspace a hacker residence jsou v plánu dobudovat na jaře a jste vřele zváni s tím pomoci a pak to přijet využít. Nezapomeňte, že ostrov Jeju je “místním rájem” a moře je pouze patnáct minut volné chůze! V srpnu budem v Evropě na CCC camp. Nu a nakonec oznámení budoucí fhb světové tůry, která bude také otevřením pro založení Experimenálního Kvasného Institutu.

Vřele zdraví z ostrova Jeju,

František a Eunha

frantisek_giving_makgeolli_workshop_31c3_hamburg_480_27122014.jpg fhb_team_31c3_380_30122014.jpg vltava_praha_panorama_480_faa012015.jpg plnene_bramborove_knedliky_malostranska_beseda_praha_480_faa012015.jpg brmlab_new_kitchen_part_480_faa012015.jpg savugo_fhb_event_brmlab_prague_480_faa012015.jpg

Come and enjoy with us!/Přijďte a slavte s námi! 31/10/2014

So we have finally made it, Dancing Drops restaurant is opened! It took us nearly one month longer than we expected, working on the reconstructions for two months in total but thankfully it worked out we did most of it by ourselves, getting however also help from our friends for which we are very thankful. The place is quite small and cozy, opened for now from 11:30 till 20:00, not sure about the day off yet. The menu is shaped around pasta and czech speciality gulas, plus we try to make every few days “day special”. The first pillar is therefore good healthy food made around local, seasonal based ingredients following slow food approach and at least partly organic. The second pillar of our project are of course homemade ferments. We serve our lacto fermented non alcoholic drinks ranging from kombucha to hibiscus cooler and ginger beers, pickles and traditional Korean alcoholic beverage makgeolli. Home made beer should be on the menu before the end of the year.

That was the creative part, which made us really happy because another step in our long term goal of establishing international experimental fermentation institute has been completed. The sad news is my law suid with my former employer who to my opinion did not held to their promises. It should be sorted out by court within 6-8 months, if ruled in my favour I should receive 6-12 months of wages back payed, if not well no wages at all.

Anyway these would be the main news. Next projects here include reconstruction of fermentation room, maybe creation of cold room and setting up the guest house or rather hacker residence. Also the experimental incubator project needs some love and of course the 31c3 in Germany is quickly coming up, so is therefore our journey to Europe, this year probably bit shorter because of our business here. All of the things mentioned in this paragraph need to be done before the end of December.

I wish you all the best and talk to you in a month or so, no more delays on my updates!

Sincerely,

FAA

CZ

Takse konečně podařilo, Dancing Drops restaurant je otevřen! Trvalo nám o měsíc déle dát to vše dohromady, rekonstrukce tedy trvala téměř dva měsíce. Díky Bohu se podařilo, většinu jsme udělali sami (včetně nábytku z cypřiše), pomohli nám ale také kamarádi, za což jsme opravdu vděční. Pohostinství je poměrně malé a útulne, pojme tak patnáct lidí, otevřeni jsme od půl dvanáctí do osmi večer, ohledně dne odpočinku si ještě nejsme jisti (ale určitě si nějaký dáme, nebojte se :-) ). Základem jídelního lístku jsou těstoviny (zde poměrně populární), středoevropská specialitka guláš (s různými druhy masa dle nálady) a v neposlední řadě se snažíme každých pár dní mít specialitu dne, to aby jsme se měli kde vyřádit a taky vyčistit ledničku, buďme upřímní. Prvním řekl bych pilířem tohoto projektu je tedy kvalitní zdravé jídlo, které připravujeme pokud možno z místních organických surovin a přísad dle sezóny na základě principů “pomalého jídla”. Druhým základním prvkem jsou naše domácí kvasné produkty. V tuto chvíli už čile servírujeme mléčným kvašením připravené limonády a to od kombuchy po ibiškový nápoj či zázvorové pivo. Korejský alkoholický rýžový nápoj zvaný makgeolli již je na lístku také. Co se týče domácích piv, tak tam si bude muset nadšenec ještě chvíli počkat, ale před koncem prosince by mělo být vše připraveno.

Tak to by bylo k té kreativní části, která nás velmi potěšila neb jsme dokončili další krok k vytvoření internacionálního kvasného institutu, který je naším dlouhodobým cílem. Tou smutnou zprávou je soudní řízení s mým bývalým zaměstnavatelem, který dle mého názoru nedostál na čem jsme se domluvili. Vyřešeno by to mělo být do cca šesti až osmi měsíců, pokud bude rozhodnuto v můj prospěch, měl bych získat šest až dvanáct měsíců výplat, pokud ne, tak mám smůlu a ostrouhám.

Tak to by byly ty hlavní novinky. A co zde dále? Nu chystám se rekonstruovat svou malou kvasírnu zde a pokud mi bude přát štěstí a finance, tak bych rád předělal sousední místnost na chladírnu. Třetí budovu, které jsme se ještě nedotkli, chceme co nejdříve zařídit jako malou ubytovnu a nebo spíše dle mé preference rezidenci pro hackery, umělce atd. Projekt experimentálního inkubátoru potřebuje trochu oživit a dotáhnout vývojovou část pro rok 2014, bude presentován na 31c3 v Německu, který se kvapem blíží tudíž i naše výprava do Evropy, tentokráte ale asi o něco kratší nežli minule neb se zde musíme věnovat podnikání. Jinak vše zmíněné v tomto odstavci chceme uskutečnit do konce prosince, je tedy na čem pracovat..

Nuže mějte se pro teď krásně a brzy na napsanou se těší,

František

</WRAP justify>

dancing_drops_restaurant_ej102014.jpg pink_room_with_solder_ej102014.jpg fusion_recipe_oden_pasta_sweet_potato_leafs_ej102014.jpg pjol_frantisek_first_meal_dancing_drops_restaurant_ej102014.jpg

Moving on/Jedeme dál! 15/8/2014

Hi to all,

nice and short, to the bone :-) We are going to move within a week or so to a nearby town Pjuson (hangul), where we are finishing a renovation of house which we rented. I will upload blog post about this activity later on, it is going to take close to two months or more, because we are reconstructing living quarters (one bigger house), restaurant (smaller house) and guest house (medium size house), located all together in the center of the town. We plan to open the restaurant before the end of September, quite a deadline to be honest but we try.

Otherwise we have been busy with brewing and preparing for business, we are happy that finally we decided what is next for the next two years or so.

Talk to you soon,

FAA

CZ

Zdravím ve spolek,

dnes to bude krátké a k věci :-) Během týdne se budeme stěhovat do blízkého městečka Pjůson, kde dokončujeme renovace domu co jsme si tam pronajali. Časem přidám blog o této rekonstrukci, počítáme, že nám to zabere minimálně dva měsíce či déle, jsou tam totiž tři domky, jeden pro nás na bydlení, druhý bude malá restaurace a třetí pravděpodobně guest house. Vše je třeba zrenovovat, celý “objektový komplex” se nachází v centru městečka. Restauraci chceme otevřít před koncem září, celkem ostrá uzávěrka, taže uvidíme.

Jinak jsme měli opravdu co dělat, hodně jsme teď kvasili, celkově jsme opravdu rádi, že máme teď trochu dlouhodobější plán, cca dva roky.

Brzy na napsanou,

Ahoj František

</WRAP justify>

Staying for some time/Prozatím zůstáváme 6/7/2014

Hi to all, we took June to think about if continuing with our projects here in Korea or moving back to Europe. For now we have decided to stay and work on, however still few things has to be sorted out. Within next two years or so we want to move back to Europe anyway so we are starting to prepare for that, which place would be suiting best our needs and plans to create the experimental fermentation facility/institute has to be “evaluated”.

Otherwise we continue to upscale our fermentations, switching for organic ingredients as much as possible, we are testing the experimental incubator prototype and now were are nearly ready to start beer brewing, sharing the details of our first experiments here. By the way it looks like that we have finally managed to get a field, not sure for how many seasons but we want to use at least part for planting trees for our future brewing garden.

That would be all for now, have a good time and enjoy!

Sincerely from Jeju,

František and Eunha

CZ

Zdravíme ve spolek! jak si možná pamatujete z minulého dopisu přemýšleli jsme během června o tom, zda i nadále pokračovat v našich aktivitách zde na ostrově Jeju, či se přesunout zpět do Evropy. Pro teď jsme se rozhodli zůstat zde, několik věcí je ale třeba ještě dořešit. Tak či tak dlouhodobý plán je přesun do Evropy v rámci cca dvou let, začínáme se na to teď připravovat. Kam to přesně bude je pro teď otevřené, v zásadě tam, kde budeme moci nejlépe uskutečnit realizaci projektu fermentačního institutu a výrobny.

Jinak zde pokračujeme ve fermentacích, zvyšujeme naše produkční kvóty, přešli jsme na organické (bio) suroviny jak jen to šlo, testujeme prototyp experimentálního inkubátoru a konečně jsme téměř připraveni na vaření piva, první zkušenosti sdílíme zde.

Mimochodem to vypadá, že se nám konečně podařilo získat pole. Nevíme na kolik sezón, přesto by jsme tam rádi zasadili různé druhy stromů, které budou základem naší “kvasířského sadu”, kvasířům zdar!

Nu to by bylo opět tak nějak v kostce vše, mějte se prima a budeme se brzy zase těšit,

Z Jeju zdraví,

František a Eunha

</WRAP justify>

Considarations/Zvažujeme 12/6/2014

Hi to all, as you probably know I’m rather a person who likes to get to the core. Soft and diplomatic way is preferred but if some damage has to be done, I prefer to do it quickly rather than to drag it for long. So now applied to myself it looks like that the time to decide if I want to build here in South Korea where I’ve been for the past two years or move back to Europe has come. We have decided with Eunha to take around month to choose so by the end of June/end of this month we either start moving further forward on building up something in Jeju or moving to Europe. It looks like that doing some standard business model here in Korea with bit of new twist should be fine, in Europe I could do something really new and exciting within the hacker scene focusing on bio etc. So anyway that would be the main thing I would say.

From the ordinary life we are now switching our production to organic, local and seasonal as much as possible. With that will come inevitably price increase but well has to be done we do not profit sufficiently. I’ve started to experiment with distillation again and also finally moving to beers, we have found reasonable priced source of malt. I’m also improving working my nattō and tempeh skills and we do continue as food hacking base investigate the best ways how to grow water kefir grain culture producing lovely beverages. We continue to sell out on our drinks during the markets, that is making me happy.

Anyway that would be the news and bit of my heart talk, not easy times as you can see, I’m not the man who can sit easily when I feel that it is time to do things.

Talk to you all soon,

Sincerely from Jeju,

Frantisek and Eunha

CZ

Zdravím ve spolek, jak si mnozí z vás asi již všimli, jsem člověk, který se snaží dobrat k jádru věcí. Pokud možno diplomaticky, ale pokud je nutno být ostřejší dávám přednost kratší o něco bolestivější intervenci před dlouhodobou nepříjemností. Pokud toto aplikuji na sebe a současnou situaci, přišel čas se v pravdě rozhodnout, zda setrvat v Jižní Korei, kde jsem již přes dva roky a dále pokračovat v tom co jsme tu začali, či se přemístit do Evropy a začít budovat tam. S Eunhou jsme si řekli, že se to zvážíme a rozhodneme se během června. V kostce to vypadá, že pro Koreu je optimální dělat řekl bych klasický business s pár zlepšováky, ale pro opravdu nové přístupy jak technologické, ale hlavně sociální v rámcí hacker huntí Evropa je mnohem přívětivější. Tak to bylo od srdce, to hlavní řekl bych.

V takovém tom běžném životě teď přecházíme na organickou produkci, snažíme se optimalizovat místní a sezóní suroviny. To všechno povede ke zvýšení cen našich produktů, nedá se nic dělat. Jinak jsem začal opět experimentovat s destilací a sbírám silu (a zdroje) na vaření piva, podařilo se nám tu sehnat cenově rozumný slad, tak máme šanci. Postupně se zlepšuji v kultivaci nattō a tempeh , brzy doufám nasdílet manuál či dva. Se skupinou food hacking base dále pracujeme na vylepšení média pro kultivaci zrn vodního kefíru, produkujíce výtečné nápoje. Nadále se nám daří vyprodávat naše nápoje na většině trhů kam vyrážíme, což mě těší.

Tak to si myslím, že by mohlo stačit, jak vidíte nemáme to teď lehké, rozhodování je zkrátka fuška a pro mě opravdu není lehké sedět s odpuštěním na zadku, když je na čase tvořit!

Mějte se všichni krásně a z Jeju zdraví,

František

</WRAP justify>

dancing_drops_pelongdzan_market_jeju_south_korea_800_600_05062014.jpg

kinkan_dried_candy_gasiri_800_600_ej18042014.jpg

experimental_incubator_mamut_tamna_2_1_cool_box_overview_800_600_faa08062014.jpg

northern_jeju_see_pelongdzan_market_south_korea_800_600_05062014.jpg

“Back in Jeju-do / Zpět v Káširy”

We are now back home in Gasiri (homepage of the village) for nearly two months and glad to have time to enjoy it. We are working our garden preparing for new season, harvesting kjuls, chalabons and kinkans (citrus fruits) around Kasiri, picking up http://en.wikipedia.org/wiki/Bracken gosari (고사리) and elderflower (딱총나무) in the nature and experimenting with variety of brews. Of course I am also earning money to cover costs of our living here, so busy. We are still waiting for our contraction so we can open and run cafe/bar here and the fermentation station, well it is nearly year since we are waiting for it so even on Korean standard we feel that this is taking bit long …

We have been going to the H5 markets in Jeju-shi which are really nice gatherings of the foreign community of Jeju. Just this weekend we attended one of the biggest festivals in Jeju called Juchekot festival (canola festival) which took place in Kasiri, where we did a lots of promotion and offered tasting of probiotic beverages and foods and have sold out on our drinks both days, the new swing top bottles work great! I’m personally very happy to be testing prototype of experimental incubator which I’ve build based on the Food Hacking Base blueprints, something which I was hoping to see happen for a long time and now well it is in motion.

That would be it for now I would say, I wish all of you great spring and talk to you sooner than the last time :-)

Sincerely from Kasiri, Jeju, South Korea,

Frantisek

CZ

“Zpět v Káširy” Tak Vás opět všechny zdravím z našeho domova v Káširy (hlavní tránky vsi), kam jsme se vrátili po našem putování a můžem říci, že jsme opravdu rádi za to být doma. Zaměstnaní jsme tu opravdu řádně, zahrada je teď řekl bych konečně připravena na nadcházející sezónu, sklizeň citrusových plodů proběhla zdárně, taktéž se věnujeme sběru výhonků kapradí zvaného “kosari” a místní variantě květu černého bezu. S těmito ingrediencemi vesele experimentujeme a kvasíme jak nápoje, tak různé marmelády atd. Současně vydělávám peníze na naše živobití zde, takže jsem celkem zaměstnán. Stále ještě čekáme na podepsání kontraktu aby jsme mohli otevřít a provozovat kafé/bar a kvasnou stanici, už jsme tu rok a stále nic, což je i na Korejské poměry tak trošku moc …

Po našem návratu se opět účastníme H5 trhů ve městě Jeju, jedná se v zásadě o setkání místní cizinecké komunity. Tento výkend jsme se zúčastnili Jučeko (řepkového) festivalu, který je jedním z největších zde na ostrově a který se konal právě u nás v Káširy. Propagovali jsme tam opravdu zdatně kvasné produkty a mezinárodní kuchyni, nabízeli ochutnávky a oba dny jsme vyprodali nápoje co jsme přivezli. Osobně jsem teď velmi spokojen s testováním prototypu experimenálního inkubátoru, který jsem vybudoval na základě projektu co jsme dali dohromady pod hlavičkou Food Hacking Base. Něco o čem jsem mluvil opravdu dlouho a teď se to konečně uzkutečnuje, tak mám radost.

Nu tak to by bylo od nás z Káširy pro teď asi tak vše, budem se opět těšit na napsanou, tentokráte o něco dříve :-)

Z Káširy, Jeju, Jižní Korei zdraví,

František

</WRAP justify>

”The European Experience”/ Evropská zkušenost 28/2/2014

We have done it! Again with lots of really nice people we organized another Food Hacking Base open platform at 30c3 which was busy and fun place to be around if you are into food and beverage hacking, hopefully in the future also more BIO tinkering will happen. We had beer (mostly home brewed by our members and “associates”) and cheese tastings (over 50 different cheeses), Korean dinners, wide variety of European style cuisines and food hacks, of course different probiotic beverages like kombucha cosmopolita brews, non alcoholic ginger beers etc. As usually many workshops were done this time focusing mostly on hands on experience which we definitely want to carry on with! Togethere with Arnd and Lars we had an official presentation on the Experimental Incubator project the video record can be found here.

We have managed to set it all up, run it during the event (quite a strain we need more people to be involved next time) and wrap up everything nicely, you can read more about that here. We would like to thank a lot to the CCC organizers who helped us a lot before, during and after the event, it was really great and highly appreciated, thank you!

And what was the next step? Food Hacking Base Food Hacking Tour 2014! But about that we will talk in a bit, for a short peek check our successfull crowdsourcing campaign here.

With warm regards, from sweet home on Jeju island, South Korea,

Frantisek and Eunha

CZ

A je to! Opět jsme se sešli se skvělým kolektivem na mezinárodní akci tentokráte v Hamburku na 30c3, kde jsme vytovřili otevřenou platformu pro ty co si rádi hrají či kutí (nebo taky hackují), jídlo, pití a BIO (to poslední doufejme rozjedeme v budoucnosti o něco více). A čemu jsme se tedy věnovali? Nu ochutnávkám celé řady piv (většina z domácí produkce našich členů či lidí s námi sympatizujících), ochutnávkám sýrů (přes padesát různých druhů), měli jsme výtečnou tradiční Korejskou večeři, mnoho a mnoho různých chuťovek z různých Evropkých kuchyní a celou řadu dalších vychytávek, o probiotických nápojích včetně kombuchy kosmopolity nemluvě. Jak je pro nás již typické, zorganizovali jsme řadu workshopů, v tomto případě hlavně zaměřených na osobní zkušenost tedy “hands on”, což chceme nadále rozvíjet. Spolu s Arndem, Larsem jsem měl také přednášku na téma experimentálního inkubátoru, záznam můžete najít zde.

Podařilo se nám to všechno vybudovat, využít a organizovat během akce (příště ale je třeba aby se zapojilo více lidí, bylo to na nás trochu příliž) a důležitě, vše jsme řádně zabalily a uklidily. O celé akci si můžete přečíst více zde. Zde je na místě poděkovat CCC organizátorům, opravdu nám hodně pomohli a to jak před, tak během a po akci, velké díky! A co jsme měli na programu poté? Nu vyrazili jsme přece na Food Hacking tůru po Evropě! Ale o tom si popovídáme až příště, pokud chcete předběžně nahlédnout, podívejte se sem na naší úspěšnou crowdsourcingovou kampaň.

Mějte se krásně s pozdravem z ostrova Jeju, Jižní Korei,

František a Eunha

Crowdsourcing campaign is on! Tak opět vybíráme! 2/12/2013

Hi to all,

Well we are readying ourselves for the famous 30c3 in Hamburg at the end of December arriving to Munich on 16/12/2013, really looking forward to it! I’m coordinating now our Food Hacking Base Indiegogo campaign please support and promote! Importantly during January and February we will hit the road with our Food&Beverage Hacking tour focusing on fermentations, slow food etc. so if you are interested in us coming to your place to give workshops and promote these arts please let us know in advance!

Concerning our life in Jeju we are now finishing up the preparation of the budget for fermentation facility and caffee here now it is the shopping what we have to coordinate. I’m now also working on the field harvesting some tangerines, quite busy time, 20 tun transferred per day by my hands … We have also few workshops to give before we leave …

Well for now it will have to be all, I’ve to get back to campaigning again …

Sincerely,

FAA

PS Just as a special treat, check a first video which I’ve uploaded to Youtube - preparing traditional kimchi in Korean countryside (one year ago)

CZ

Zdravím ve spolek!

Tak přípravy na cestu do Evropy pokračují zdárně, naším cílem je 30c3 kongress v Hamburku na konci prosince, letíme nejdříve do Mnichova 16/12 a pak tedy směr sever, už se oba moc těšíme :-) Právě teď koordinuji další kampaň pro Food Hacking Base, pokuď můžete prosím rozšiřte tuto zvěst, podpořit můžete zde , děkujeme! Po této vele významné akci vyrazíme na šnůru během níž budeme hlásat dobra hakování jídla a nápojů zaměřujíc se na kvašení. Pokuď máte zájem o naší akci, dejte nám prosím dopředu vědět!

Co se týče našeho života zde na ostrově Jeju, tak dokončujeme přípravy pro pořízení vybavení do kvasné stanice co tu dáváme dohromady, teď začínáme koordinovat vlastní nákup. Jinak teď česám mandarinky na místních polích, naposled jsem přetahal cca dvacet tun za den, no celkem fuška. Ještě pár workšopů na kefír a jiná probiotika a bude čas balit kufry.

Nuže brzy na viděnou v Evropě,

S pozdravem,

František

PS Jako třešnička na dortíčku se vyjímá mé první video co jsem stáhl na Youtube - připravujíc tradiční korejské kimči asi tak rok zpět, potěšte se!

</WRAP justify>

Kombucha SCOBY's which are to become our new Food Hacking Base badges are growing nicely! 30c3 is coming :-)

kombucha_scoby_growing_faa20112013.jpg

More fermentation experimenting and promotion!/ Kvašení zdar, jedeme dál! 27/10/2013

The weather is starting to turn a bit coldish here so no surprise the winter kimchi and demjan making season are approaching. We are now starting to prepare for rebuild of our fermentation room and we hope to build also a cold room in our place.

I have finally started to experiment with tempeh using Dan Merz’s manual which you can find here (Czech)

http://www.merc.cz/tempeh/

The first batch had a nice strong flavour, however the consistency was not as it should be - it was falling apart quite a bit I did few mistakes during the prep phase like not adding vinegar etc. Well today I will give it a go number two :-)

We have been participating on a large slow food festival here in Jeju, promoting the art of fermentation giving workshops on kombucha, kefir and probiotic drinks making, also selling our products and offering tasters. It was a great event check our photos below!

We are now finishing up our planning for the food hacking tour around the Europe which we want to do after 30c3 during January 2014, so looking forward for that. Also I have finished first few Food Hacking Base (fhb) kombucha based cellulose labels for 30c3, happy :-)

To conclude I have helped with harvesting sweet potatoes and soy bean here, very interesting!

Talk to you all soon, have a great time and I hope to see you soon!

Sincerely,

CZ

Začíná tu u nás být trochu fryšno, takže čas příprav kvasů jakými jsou zimní kimči a demdžán přichází. Začínáme předělávat náš fermenační pokoj, aby se nám to tam všechno vlezlo, doufáme, že vybudujem také chladící pokoj.

Konečně jsem začal experimentovat z tempeh, následuji rad zkušených a držím se proto manuálu Dana Merce, který můžete najít zde

http://www.merc.cz/tempeh/

První várka mě potěšila, chuťově velmi dobrá, bohužel blok tempeh se příliže drolil, no když vzpomenu těch přešlapů co jsem při přípravě udělal (jako například opomenutí přidání octu), tak úspěch. Dnes chci začít várku číslo dvě, tak uvidíme :-)

Velmi zajímavá akce, keré jsme se v posledních dnech zůčastnili byl takzvaný “Slow food festival” zde, kde jsme dělali workshopy na kvašení s kombuchou, kefírem, přílpravu nápojů atd. prodávajíc naše produkty a také nabízejíc bezplatné ochutnávky. Akce se opravdu povedla, mrkněte na fota níže!

Dotahujeme teď plán naší food hacking tůry po Evropě, kterou uskutečníme po 30c3 během ledna 2014, opravdu se na to těšíme. Také jsem dokončil prvních pár experimentálních celůlózových log z kombuchy pro 30c3, tak jsem spokojen.

Na závěr mohu zmínit mou účast při sklízení sladkých brambor a sójových bobů, opravdu zajímavá zkušenost!

Budu se těšit brzy na shledanou,

Mějte se krásně,

z Jeju zdraví,

František Algoldor Apfelbeck

</WRAP justify>

balck_food_festival_tegether_podium_102013.jpg tempeh_second_batch_results_overview_ej28102013.jpg halasan_panorama_old_orchard_grass_600_450_faa29102013.jpg soy_bean_harvest_processing_600_450_fa24102013.jpg

Starting to prepare the food hacking base (fhb) for 30c3 and the food hacking tour/ Začínají přípravi na 30c3 a foodhacking tůru

Hi to all,

The last few weeks were more and more busy for me and Eunha too, now we are getting really in the gear. I’m starting to earn some cash due to the fact that I have a working visa now, which is great help. We are continuing to do slow food and as much as possible local and seasonal food promoting it by catering at several events recently preparing for a big Slow Food festival here in Jeju so we can say that things are really happening.

I’m now personally focusing on proper organization of our photos, busines cards designs (done by local artists), labels for our beverages and workshop manuals etc.

On he hacking front preparation of the Food Hacking Base (fhb) project for the Chaos Communication Conference at 30c3 this December in Hamburg is on now, something which keeps me busy and happy :-) hacker community activities. We are now planning our subsequent food hacking tour around Europe later on.

Well for now that will be all, please enjoy the photos and I will do my best to add some more news and info soon!

Sincerely from Kasiri, Jeju, South Korea,

Frantisek

PS I have finished the concrete top desk for the outdoor table, now is a questions how to transfer this cca 400-500 kg baby to the final location …

CZ

Zdravím ve spolek,

Posledních pár týdnu bylo jak pro mě tak Euhu velmi intenzivních a tempto se stále zvyšuje. Velmi mě těší, že konečně mohu vydělat nějakou tu korunu díky mým pracovním vízům. Nadále intenzivně děláme promoci pomalého, místního a sezóního jídla, kdy připravujeme a servírujeme pokrmy na různých místních akcích, teď se připravujeme na veký slow food festival na Jeju ostrově. Jinak řečeno, děláme toho “vela!”

Mé aktivity se teď dosti zabívají organizací našich fot, disajnů vizitek navržených místními umělci, štítky pro naše nápoje a online manuály na přípravu různých fermentů.

Nu co se týče mých hacker aktivit, tak přípravi dalšího Food Hacking Base (fhb) projektu na mexinárodní hacker Chaos Communication konferenci (30c3) v Hamburku tento prosinec nabírají na obrátkách, což mě těší, hekři jsou prostě mou komunitou :-). Po této akci plánujeme další fhb tůru po Evropě, tak doufám, že se na ní potkáme :-)

Nu pro teď to bude vše, doufám, že si užijete něco fot a já udělám co mohu a brzy budu sdílet další novinky.

Mějte se krásně a z Jeju, Jižně od Jižní Koreji zdraví,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

PS Konečně jsem dokončil vrchní betonovou desku na ten venkovní stůl co jej již přes měsíc buduju, teď je otázkou jak tohle cca 400-500 kg “děťátko” na ten stůl přesunout …

Europe was great, back in Korea/Evopa byla skvělá, již zpět v Korei 9/9/2013

Hi to all! I’m back from my trip to Europe, already busy with variety of the projects here in Korea. Now short overview of the last month and half.

The Observe Hack and Make 2013 hacker camp was amazing. The Food Hacking Base village/project was a great success from the start to the end, and except leaving too much waste behind us (which has to be minimazed next time - once more apologies to the orga team) we did really well, ending with around 1000 EU plus. After the event I moved on the meet my friends and family in Czech Republic which was great and we did another series of workshops, probiotic culture exchange and in other words fermentation gathering in Brmlab which was as usually lovely.

Last few weeks I have been busy in our village Kasiri, taking care about our garden, testing new oven which I helped (a bit) to build, finishing it up (see photos) and starting my first concrete based project, building a concrete based preparation table next to the oven. At the moment we are making ready to work the soil together with the Tashiteleh community (local guest house with lively artistic community around it) to start to grow Chinese cabbage, Korean radish and “pa” so we can make our own winter kimchi in November. We also met Jason from the Magpie brewery and his girlfriend Tanya having a really nice time and getting very handy info about the basics of beer brewing, motivating me to buy ingredients and planning to start my first own dark beer brews (like for example Czech famous Black Kozel from Velke Popovice) before the end of September. Together with the current experiments with making sourdough based on kombucha, kefir and water kefir culture aiming to prepare European style rye based bread from it, another fermentation endeavour. By the way I also started to take Government run Korean classes so finally moving on with the language and I should not forget that mostly to my girlfriend Eunha I have E7 type of visa stating me as an fermentation expert so I can stay around here working for year, prolonging quite easily if I like I think.

Well as you can see we have been doing quite a bit here and there. More updates will be coming soon, have a good time and talk to you all soon!

Sincerely from Kasiri, Jeju,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

CZ

Zdravím ve spolek, Jsm zpět z mé cesty po Evropě, která byla výborna, znovu ponořen do projektů zde v Korei, zde je přehled toho co jsem za poslední měsíc a půl dělal.

Hacker konference v Nizozemí (Hack, Observe and Make) byla výtečná, náš projekt Zakladna Hackování Jídla (https://ohm2013.org/wiki/Village:Food_Hacking_BaseFood Hacking Base (fhb)) se velmi vydařil a to od počátku až do konce. Jedinou skvrnkou na zářném štítu řekl bych, byl nadměrný stavební odpad, který tam po nás zbyl, za to se ještě jednou organizátorům omlouváme. Po celé akci jsme měli 1000 eu plus, takže spokojenost. Následnou zastávkou pro mne byla Česká Republika a to jak rodné Koutsko, tak Budějovicko a Praha, tedy rodina a návštěvi kamarádu. Jako již obvykle, jsme se sešli v Brmlabu, kde jsme spokojeně kvasily, vařily a všelijak jinak experimentovali s jídlem a nápoji, akce se moc povedla. V neposlední řadě jsme sdíleli kvasné kultury a to od vodního kefíru, po kefír mléčný, kombuchu, tempeh, natto atd. Jak jsem řekl, výborná akcička!

V posleních pár týdnech jsem se staral u naší zahradu, dokončoval cihlo-betonovou troubu, kterou jsem v místním penzionu či hostelu Tashiteleh částečně pomáhal postavit a rozjel můj první betonový projekt, kdy stavím stůl vedle již zmíněnné trouby na přípravu pokrmů, tak jsem na to zvědav. Teď dokončujeme přípravu pole, kde pěstujeme čínské zelí, Korejskou ředkev a jakýsi typ malé cibulky, z čehož budeme v listopadu připravovat zimní kimči, další velká akce. Pár dní zpět jsme sdíleli velmi příjemný den s Džejsnem z Magpie pivovaru a jeho přítelkyní Taňjou, dostal jsem velmi obsáhlé info na vaření tmavého piva, tak teď plánuji před koncem září rozjet první várku, mým cílem je příprava piva, jakým je například v ČR Černý Velkopopovický Kozel. V tuto chvilku mi také kyne první pokus o “typický” český chléb, tedy žitno-pšeničný, kvásek jsem dělal z kombuchy, vodního a mléčného kefíru, tak jsem na to opravdu zvědav, dneska chci upéct první bochník. V neposlední řadě jsem konečně začal s řádným studijem Korejštiny a to na vládou organizovaných kurzech pro ženy imigrantky, takže švanda. Díky x měsícům intenzivních příprav různých birokratických papíru mou přítelkyní Eunhou, jsem štastným držitelem víza E7 a to v kategorii “fermentační expert”, které mi umožňuje zůstat v zemi cca jeden rok v kuse, jeho prodloužení by neměl být problém.

Jak vidíte byl jsem značně aktivní a to na mnoha frontách, další novinky budu sdílet brzy.

Mějte se všichni krásně a brzy na napsanou!

Z Káširi, Jeju zdraví,

František

</WRAP justify>

dinning_together_beginning_ohm_28072013.jpg prague_castle_charles_bridge_prague_faa15082013.jpg lotus_plant_fruit_kasiri_faa20082013.jpg oven_tashitele_faa04092013.jpg concrete_table_foundation_digged_tashitele_faa04092013.jpg thirsty_building_concrete_table_tashitele_faa04092013.jpg conrete_table_foundation_layed_tashitele_faa04092013.jpg

Another newsletter is out!/Další zpravodaj je na světě - 23/7/2013

Hi to all,

Today I will be very short. Here is my last Newsletter (EN) Zpravodaj (CZ), please enjoy!

Today or tomorrow I will be leaving for OHM camp ground and start to prepare for the event on the ground.

Sincerely from Techinc, Amsterdam,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

CZ

Zdravím ve spolek!

Dnes pouze krátce, vše podstatní naleznete v mém novém Zpravodaji zde (CZ).

Dnes či zítra se přesunu na OHM tábořiště, kde začneme stavět naší Food Hacking Base vesničku na což se již značně těším.

Z Techinc a Amsterdamu srdečně zdraví,

František

channel_house_amsterdam_1600_1200_faa16072013.jpg kombucha_cosmopolita_close_up_techinc_1600_1200_amsterdam_16072013.jpg me_brewing_kombucha_cosmopolita_techinc_amsterdam_netherlands_16072013.jpg crostini_final_result_techinc_amsterdam_fa18072013.jpg dinner_meal_selection_techinc_amsterdam_faa16072013.jpg beef_pork_onion_mix_teriyaki_marinade_techinc_amsterdam_nethelands_fa19072013.jpg

Big news - Food Hacking Base at OHM 2013 Fermentation/Důležité oznámení - Food Hacking Base na OHM 2013 24/6/2013

Hi to all, Important news, so much was happening lately! The Food Hacking Base project which I was co-founding and am coordinating now is taking off, we will be present at OHM 2013 (Observe Hack and Make) in Netherlands this summer and we are running now our first crowd sourcing campaign at Indiegogo. For more information please check our Food Hacking Base project.

Another BIG TADA is to our newly registered domain https://foodhackingbase.org many thanks to Christian for all the work and financial contribution!

So that would be concerning updates for now. Please if you can promote and support this activity I would most appreciate that, it is worth of it, we will be doing a lots of cool staff there!

Food Hacking Base crowd sourcing campaign

Sincerely from Jeju,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

CZ

Tak konečně novinky, tentokráte opravdu důležité. Jak jsem vás již informoval, Food Hacking Base projekt, který jsem pomáhal rozjíždět a teď koordinuji bude přítomen na celosvětové hacker akci zvané OHM (Pozoruj, hakuj a vytvoř - značně volný překlad) toto léto v Nizozemsku, aby se tak stalo, tak jsme rozjeli náš první "komunitou podpořenou kampaň", tak to prosím projděte a pokud možno rozhlaste a podpořte! Více informací o tomto projektu můžete nalézt na našich OHM wiki stránkách zde.

Ještě jedno velké “TADÁ” a mnohé díky Christianovy, který finančně zaštítil, tedy zaregistroval a také nainstaloval naše wiki stránky na doméně https://foodhackingbase.org mnohé díky!

Nuže to by bylo pro teď vše ohledně těch “nej” oznámení, ještě jednou pokud můžete, rozhlašte a podpořte náš projekt zde

Food Hacking Base komunitou podpořené kampaň

Mnohé díky!

Z Jeju zdraví,

František

taktori_tan_kimchi_korean_dish_kasiri_jeju_fa24062013.jpg meshil_day_kasiri_jeju_fa14062013.jpg meshil_day_kasiri_jeju_15062013.jpg meshil_day_kasiri_jeju_fa16062013.jpg

Fermentation ingredients/Ingredience pro kvašení 27/5/2013

Hello there, This is just a short echo announcing that I've finally uploaded another manual, this time for the first step in the preparation of the traditional Korean alcoholic beer called makgeolli, you can find it here under the title Rice preparation for brewing makgeolli.

Otherwise the work is continuing on preparation and promotion of Food Hacking Base project at OHM 2013.

We are also preparing for opening the cafeteria bar here in Gasiri, we hope to make it happen within two weeks, so quite busy. In he meanwhile we are discovering and picking up various herbs and berries around us, as you can see below, it is quite fun!

Well that should do for now, talk to you soon!

Sincerely from Gasiri,

Frantisek

CZ

Zdravím, Zde je krátké oznámení o tom, že jsem dal na net další manuál, v tomto případě na přípravu rýže za účelem výroby tradičního Korejského alkoholického rýžového piva, zvaného makgeolli.

Jinak dále pilně připravujeme další Food Hacking Base projekt a to na nadházející celosvětově známý hacker tábor v Nizozemsku zvaný OHM 2013.

Značně intenzivně se teď zabýváme zprovozněním naší kafatérie či čumaku, doufáme, že v rámci dvou týdnů budeme otevřeni pro veřejnost. V mezičase objevujeme okolí a pilně sbíráme od různých bylin po ovoce a zeleninu vše vhodně pro naše fermentační experimenty.

Nuže to by bylo pro dnešek vše, mějte se prima a brzy se budu opět těšit!

Z Jeju zdraví,

František

mountain_berries_picked_up_gasiri_jeju_1600_1200_fa17052013.jpg bamboo_shoot_cleaned_gasiri_jeju_1600_1200_fa22052013.jpg me_eunha_cooler_experiment_gasiri_jeju_1600_1200_fa18052013.jpg

In the new home/ V novém domě 14/5/2013

Greetings to all!

This time I will actually not apologize for not reporting at the beginning of the post. The things were very turbulent here and many of them we had to keep to ourselves because of being involved lately with people who we are very happy not to have anything to do anymore. In other words we have successfully quit the previous project in Walpyang completely and we are not in any manner associated with it anymore and we have moved and joined a new one at Gashiri. It is hard to describe the difference here, well lets say at least that the people involved in the project are very nice, friendly and competent, that should suffice …

Now what have we been cooking in the last few months? Well we prepared a whole project of its own focused on fermentations. We are now making ready to start a build up/reconstruction of small fermentation facility (formal storage) and starting a “chuma” which is in Korean kind of restaurant bar, in our case more cafe bar, serving various alcoholic and nonalcoholic beverages (many of them prepared by us) and other ferments and foods. We hope to have the above up and running at the basic level within next two months. We have also done quite a decent “uplift” of our new home, which included complete cleaning, decent painting, moving etc. Now I’m starting to work on the garden to catch at least part of the season and planning the Internet connection and build up of LAN, so fun!

Since now on I have much better condition to talk to you, post etc. so soon new blog posts will be made and within a month or so another newsletter should be coming your way.

Talk to you all soon, many thanks for keeping in touch and enjoy the upcoming summer wherever you are!

Sincerely,

FAA

CZ

Zdravím ve spolek!

Tentokráte se překvapivě hned na počátku nebudu omlouvat za webové “ticho” posledních týdnů. Dělo se toho opravdu hodně, bohužel většinu z toho bych nikomu nepřál a to díky aktivitě lidí, o které není co stát. Jsme proto velmi štastní, že se nám podařilo oficálně a velmi transparentně se od projektu ve vesničce Walpyang distancovat. Začali jsme teď novou kapitolu a to ve vísce zvané Káširi a mohu již teď říci, že kvalita a kompetentnost lidí se kterými jsme tady v projektu ve styku je opravdu na výši.

Nu a co jsme těch posledních pár měsíců dělali progresívního? V zásadě jsme připravili kompletní projekt fermentační bar-restaurace, které se v Korejštině říká “čuma”, kde budeme podávat jak alkoholické, tak nealkoholické nápoje co budou ve většině námi vyráběné, tak různé pochutiny. Součástí projektu je předělání skladu na ovoce na malou kvasnou výrobnu, což mě moc baví. Pevně věříme, že jak kvasírna, tak čuma bude v provozu v rámci dvou měsíců. Aby toho nebylo málo, tak jsme se intenzivně věnovali předělávání našeho nového domu, který nám byl vesnicí přidělen. To zahrnovalo generální ůklid, malování, stěhování nábytku atd. Teď nás čeká zahrada aby jsme ještě stihli něco vypěstovat a připojení k Internetu, plus vybudování domácí sítě, takže paráda!

Počínaje “tímto okamžikem” bude naše připojení k Internetu mnohem lepší, takže budeme v kontaktu mnohem častěji, taktéž blogy co vedu budou obnovovány s vyšší frekvencí a do měsíce plánuji další newsletter, takže kupředu levá!

Mějte se všichni krásně, užívejte nadcházejícího léta a z Káširy zdraví,

František

sam_2869.jpg sam_2794.jpg sam_2809.jpg

Limited access to the Iternet/Minimalni pristup k Internetu 7/4/2013

Hi to all, I have minimal access to the Internet, it is not going to improve in next week or so sorry for late replies and not updating on time etc. Next week I will be in Seoul having workshops with Eunha, leaving after that for a day to Japan because of the visa.

Talk to you all soon.

Sincerely,

FAA

CZ

Zdravim ve spolek, Mam ted minimalni pristup k Internetu, proto se omlouvam za pozdni odpovedi, aktualizace teto “nastenky” taktez zaostava. Tato situace bude trvat cca tyden az ctrnact dni. Pristi tyden budu v Seoulu, mame tam s Eunhou radu workshopu a pak musim alespon na den do Japonska kvuli vizum.

Mejte se krasne,

Ahoj Frantisek

Moving on/ Stále vpřed! 8/3/2013

Greetings to all again! Me and my girlfriend were through quite a turbulent period in the last few weeks which is not completely over yet but nearly on the safe shore I believe, so here is short overview what was going on. As you may remember we moved to Jeju to join a project in the local community which was suppose to be cooperative based, equality in practice etc. Well not a chance. One of the persons involved (and cofounder) turned to be politely said horrible to nearly anyone in the group and especially to us because we openly called on her behavior which were absolutely disgusted and charged her with severe misconduct from point of view of professionality (her work in the project) and rudeness towards fellow co workers. Now the project is frozen because she is blocking the budget and we are waiting on what are the village representatives involved in the project going to say about it, deciding after that. That was the bad experience.

The good one was that we continued with working on our project of fermentations interlinking with various people in the movement around the island and investigating the things which have to be done in order to produce probiotic foods&beverages and alcoholic beverages legally. We have also progressed on our brewing experiments with Eunha doing some nice makgeollies and I have finally moved on the kimchies and after years of promises I have started the alcoholic ginger beers. Last but not least we were out for few nice trips around Jeju so finally I have found the time and energy to make some short photo collection and upload it, please check it out on the link below.

Well that I think would be enough for now, as some of you realized I created a Newsletter more than a month ago and upload it here but I did not send it so during this weekend if I have your contact you should hear more about it :-)

Have a great time wherever you are and next week I may have some very interesting news for you I hope :-)

Sincerely from Jeju,

FAA

CZ

Zdravím Vás všechny ve spolek! Během posledních několika týdnů jsme s mou přítelkyní zažili poměrně dosti turbulentní období. Někteří z vás si zřejmě pamatují, že jsem zmiňoval stěhování na subtropický ostrov Jeju na Jihu Korei, kde jsem spolu s Eunhou měli pomoci rozjet místní kooperativu na základě spolupráce, rovnosti v rámci komunity atd. No tak podobná hesla se rozhodně nekonala. Jedna ze zakladatelek se ukázala být naprosto ubohou osobou, myslím si, že mohu s klidným svědomím říci i nechutnou. V poměrně krátkém sledu kvůli ní několik lidí z projektu odešlo, samozřejmě těch fajn. Rozhodli jsme se proto na její chování upozornit zastupitele vsi a podat stížnost na její pracovní neschopnost v rámcí projektu a naprosto netolerovatelné chování vůči dalším členům kolektivu. V tuto chvíli je projekt zmražen, jelikož daná osoba blokuje rozpočet no a čeká se na rozhodnutí representantů vesnice, pak se uvidí. Tak to by byla ta špatná zkušenost, teď k těm prima.

V posledních pár týdnech jsme vyvinuly značné úsilí zkontaktovat lidi jež se zabývají slow food, organickým zemědělstvím a hlavně fermentacemi. Zjistili jsme, že je to v rámci ostrova opravdu “půda úrodná”, je to opravdu co se učit, dokumentovat a sdílet. Dále jsme, tedy hlavně Eunha, nastudovávali, jak to provést, aby naše fermentované alkoholické i nealkoholické výrobky bylo možno legálně distribuovat. Pokračovali jsme samozřejmě i v našich experimentech, kdy Eunha vytvořila několi velmi chutných makgeolli (mimo jiné s příchutí místních citrusových plodů a tu jednu explozi přejdeme) a já se konečně začal věnovat kimči a po létech slibů rozjel experimenty s alkoholickým zázvorovým pivem, na které jsem opravdu zvědav. V neposlední řadě jsme si našli čas na pár výletů po panoramatickém okolí, jež můžete ohodnotit dle fot na blogu dole, kam jsem konečně zase přispěl …

Nu tak to by bylo pro teď opět vše, jak někteří z vás shledali, více než měsíc zět jsem vytvořil Newsletter, tedy Zpravodaj, který jsem nasdílel na těchto stránkách, ale nerozeslal. Pokud na Vás mám kontakt, tak to přes víkend napravím!

Mějte se krásně ať se nacházíte kdekoliv a doufám, že příští týden pro vás budu mít pár velmi prima zpráv!

Z Džedžu zdraví,

František

sam_0475.jpg sam_0392.jpg sam_0573.jpg

Bit of cleaning/Troska uklidu 20/2/2013

Well here are just few pictures about the project which I'm involved now in. I'm taking care about preparation of the kitchen, which is functional now and I'm cleaning up and organizing the main restaurant rooms so we see where we are with all the tasks which need to be finished before opening. All in all if we have access to the budget I think we can open within a week, within two weeks absolutely within problems. My girlfriend Eunha finished with selecting the dishes for the meals and prepared the proposal of dishes which we can serve here.

Anyway that is just short hi, today we may have here a TV reporters and certainly lunch with very nice people from the Caffee 5 from Seoul,

Back to polishing the entry doors …

Sincerely,

FAA

CZ

sam_0227.jpg sam_0232.jpg sam_0385.jpg

And another trip is over!/A další výlet je za námi! 18/10/2012

Greetings to all! Well I see it is another month since I got in touch in person and that is way too long. I’m just back from another visa run to Japan, this time I was quite sick, something between pneumonia and angina, not too much fun I have to say but I had to go, 90 days were over … There were a lots of things “boiling under the lid” in the last several weeks most of them are ready by now. So one of the first big announcements is that I have got a paid part time position in my field of interest, fermentations. I’m very glad for that. I have a lots of work to do for the start but it is something what I really enjoy so I’m happy. Another good news is that I’ve god promise of support on my journey to Europe around this Christmas for [http://events.ccc.de/category/29c3/ 29c3] and of course to see my family and friends! I’m really looking forward to this because it has been around a year since I left for Asia and I’m kind of missing the “Western culture”, sometimes it is not easy here. I have also found a person who is going to teach me how to do a “Korean variation” of miso - http://en.wikipedia.org/wiki/Doenjang doenjang, so that is really nice because soybean ferments are of great interest to me!

Now I want to keep it rather short today because I’m leaving tomorrow for a special festival to [http://en.wikipedia.org/wiki/Asan Asan], so I need to get my bits and pieces together. So in summary, I’m well, got some income, have fine accommodation (by my standard :-)), secured journey to Europe for Christmas and of course fermenting as much as I can!

Take care everyone and I will keep in touch!

Sincerely,

FA

Zdravím ve spolek! Tak se tak dívám, jak kvete jíva … ne vidím, že už je to zase měsíc, co jsem napsal jak se mám skvěle, což je značně pod limitem toho, co jsem svého času slíbil svým rodičům, nu hamba mi!

Pár dní zpět jsem se vrátil z výletu do Japonska, který byl až na to, že jsem trpěl něčím jako zápalem plic a angínou dohromady opravdu prima. Konečně jsem si zaplaval na “Východním pobřeží Pacifiku!” Vyrazit jsem ale musel, jak víte, jsem stále pod jhem devadesátidenního limitu bezvízového pobytu.

Nu ale teď zpět k tomu, co jsem všechno tvořil během minulého měsíce. Tak za a, a to velmi podstatně, jsem získal placenou pozici v poli mé specializace, tedy fermentací. Za to jsem velmi rád neb je to něco, co mě opravdu baví a čím se živím, takže jednoznačně úspěch. Je to poloviční úvazek, tak jak to mám rád, k tomu mám také ubytování zadarmo, které naprosto vyhovuje mým standardům a též kancelář a počítač. Jinak řečeno prima, primisima! Potěšující zprávou číslo dvě je příslíbení pomoci s cestovními náklady mé cesty do Evropy, kterou plánuji kolem těchto vánoc primárně na [http://events.ccc.de/category/29c3/ 29c3] a k tomu chci samozřejmě navštívit rodinu a kamarády. Je tomu již téměř rok, co jsem zvedl krovky směr Asie a ač se mi to tu opravdu líbí, tak po té naší zprofanované “Západní kultůře” se mi prostě někdy celkem dost stýská … Na závěr vyberu ještě jednu příjemnou zprávu a to z pole fermentací. Nedávno jsem se seznámil s příjemnou osobou, která mi přislíbila zasvětit mě do přípravi [http://en.wikipedia.org/wiki/Doenjang doenjang], což je v určitém smyslu slova Korejský ekvivalent [http://en.wikipedia.org/wiki/Miso misa]. Na tyto experimenty se moc těším, protože do fermentované sóji jsem se zkrátka zamiloval.

Nuže to by mělo být pro teď plus mínus vše, strohost je na místě neb dnes večer odjíždím do [http://en.wikipedia.org/wiki/Asan], kde se koná velmi známý festival, takže je na čase se zbalit.

Když to tedy shrnu, získal jsem placenou pozici v oboru, mám fajn ubytování, na vánoce se podívám do Evropy a cítím se již téměř zdráv.

Popřeji Vám všem prima podzim a brzy se zase budu těšit na shledanou!

Ahoj František

Korean is on! / Korejština v progresu! 18/9/2012 It took me several months but finally I have started to learn Korean properly. I’m going for a free Korean classes which is for me now more or less the only viable option, combined with some “intercambio” / language exchange. I’m doing this for third week already, trying to study at least half an hour or hour every day by myself. It ain’t easy but I see some development, I hope to acquire more grammer soon, now it is mostly about vocabulary. My major target is to be able to read fermentation based books and manuals within next three months (before Christmas).

Big success is that I have received a position of a coordinator in a brewing laboratory. Lot has to be done there but I am really looking forward to that because it is my field. So I’m really happy because of that. Otherwise I have to say not too much happened, well you know the holiday season is not very eventful, however for me it was working for three weeks in a row now. This determination resulted in some excess influx of cash, which means that I’m on a good way to get my ticket for another visa run next month, not sure yet where.

From the point of view of fermentations I was celebrating some successes and mishaps too. First the bad ones. I had second insect contamination of my kefir grains from a nearby “not by me owned contaminated nuruk”. Even when I protected my ferment it was not enough. Well I have removed the bugs hoping that the culture will recover soon. The good news is that I have harvested my first good quality batch of [http://en.wikipedia.org/wiki/Makgeolli makgeolli] which make me very happy. Also I did another batch of [http://en.wikipedia.org/wiki/Natto natto], very tasty and I’m now finishing up a production of another on whey based probiotic beverage with [http://en.wikipedia.org/wiki/Tamarind tamarind] flavour. And by the way today is my makgeolli class inauguration (which I took at [http://www.susubori.ac.kr/ Susubori]) so nice!

So altogether it was quite busy time for me but I see some progress!

I will keep in touch and I hope to come and say hi to my family and friends in Europe in January 2013.

Sincerely from Seoul,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

Korejština v progresu! 18/9/2012,

Dal jsem si opravdu na čas, ale konečně po téměř čtyř měsících jsem se začal řádně věnovat Korejštině. V tuto chvíli si bohužel mohu dovolit pouze lekce co jsou zadarmo a sem tam to okořením jazykovou výměnou čili “intercambio”. Jedu takhle už asi třetí týden, není to jednoduché, ale ta minimálně půlhodinka denně začíná být vidět. Brzy snad začnu budovat i gramatiku, zatím je to hlavně o slovíčkách. Největším motivačním faktorem je pro mě možnost studovat kvasné techniky a recepty z místních knih neb v jiných jazycích toho lze najít o místních tradicích opravdu pomálu. Doufám, že na tuto úroveň se dostanu již před vánoci.

Velkým úspěchem posledních dní bylo získání pozice koordinátora v kvasné laboratoři. Je tam opravdu hodně práce, ale opravdu se na to těším neb je to v mém oboru. Jinak se toho u mě zas tak moc neudálo, byla to taková okurková sezóna, taky to že jsem teď byl cca tři týdny pracovně v jednom kole mi nedávalo příliž mnoho možností pro trávení volného času nějakou zajímavou činností. Podařilo se mi trochu našetřit, takže už mám část peněz na lístek “někam pryč a zase zpět”, každé tři měsíce musím Koreu alespoň na den opustit kvůli bezvízové politice. Kam vyrazím tentokrát ještě netuším.

Co se týče fermentcí, tak jsem slavil jak úspěchy, tak se příhodilo i nějaké to fiasko. Tou špatnou zprávou jest, že po x měsících pečlivého střežení mé kefírové kultury se hmyzu, co byl všude kolem, podařilo ji nakonec zamořit a značně zdecimovat, nejsem si jist, zda jí dokážu resuscitovat, no snažím se. Kvašení v silně zamořeném prostředí není žádný med. No hmyz jsem z toho dostal, tak to snad nějak zvládnem. Dobrou zprávou je, že jsem “stočil” svou první kvalitní várku [http://en.wikipedia.org/wiki/Makgeolli makgeolli] tradičního Korejského alkoholického nápoje co se dělá z rýže a nurukové kultury. Také jsem se konečně dostal k tomu abych udělal další várku [http://en.wikipedia.org/wiki/Natto natto], tentokrát z černých sójových bobů. Blíží se také chvíle, kdy dokončím další příchuť probiotického nápoje, tentokráte se bude jednat o tamarind indický. Apropo dnes jsem byl spolu s mými spolužáky inaugurován neb jsem dokončil základní kurz kvašení makgeolli na [http://www.susubori.ac.kr/ Susubori Akademii]!

Takže vzato kolem a kolem bylo to náročné období, ale “furt se de!”

Mějte se všichni krásně a já se budu těšit na viděnou kolem prosince či ledna 2012/2013, kdy dorazím do Evropy.

Ze Seoulu zdraví,

František Algoldor Apfelbeck

CZ

Trip to the countryside / Výlet na venkov 14/8/2012 So I have finally made it out of Seoul, relaxing in an active way in the countryside, namely in the [http://en.wikipedia.org/wiki/Danyang_County Danyang region] joining an art based camp. It was really nice trip, bit busy but I had time to walk the countryside, see and smell the rice fields, watch the sesame being harvested, so were the chilli peppers of brilliant red colours … I relaxed by the streams, and got hammered by drinking makgeolli at the farewell party, exactly what I needed after the busy time in Seoul.

I was quite busy during the last month to secure my position here. I was lucky to be allowed to follow fermentation classes at [http://susubori.ac.kr/ Susubori Academy], learning more about traditional Korean alcoholic fermentations making rice based beverages called [http://en.wikipedia.org/wiki/Makgeolli makgeolli], which is very important for me. In the same time I have done with help of my Korean friend Eunha another kimchi ferments and I have started a nattō culture, which I consider a double success because for this experiment I was using for the first time the experimental incubator which I constructed, finally! I have also done another workshop on probiotics hosted by [http://magpiebrewing.com/ Magpie Brewing Co] which was a success.

In other words, busy month but good one. Now I’m starting to focus on accommodation, hoping to sort it out within next four weeks together with changing my legal status here, hoping to get a student visa which will allow me to stay for longer and work part time. The plan is to stay till late spring 2013, with trip around Christmas to Europe for [http://events.ccc.de/ 29c3] to join the world famous hacker event and of course see my family and friends.

Well that would be all for now, I will stay in touch, still keeping in mind how late I’m on another newsletter of mine.

Sincerely,

Frantisek

CZ

Tak se mi konečně podařilo vyrazit zas na venkov. Tentokrát jsem zavítal na východ Koreji, do [http://en.wikipedia.org/wiki/Danyang_County Danyang regionu], kde jsem se zúčastnil umělecky zaměřeného táboru. Akce byla vydařená i když se přiznám, že jsem byl trochu překvapen kolik jsme toho tam vytvářeli. Přesto se mi podařilo “urvat” si pár hezkých chvil pro sebe, které jsem věnoval, jak je pro mě celkem obvyklé, toulkám po okolí. Bylo krásné procházet se po hrázích rýžívých polí, a dýchat jejich vůni, pozorovat místní, jak sklízejí sezamová pole a suší krásně rudé čili papričky. Našel jsem několik krásných míst u horských pramenů s malými altánky pro odpočinek a na vrcholcích místních kopců. Na závěrečné rozlučce, jsem se řádně napil, čehož byla také třeba, trochu si vymýt mozek.

Poslední měsíc jsem byl po svém návratu z “pracovního výletu” do Japonska, dost zaneprázdněn, podařilo se mi to ale udržet pod kontrolou, před tím to bylo příliž akční. Moc mě potěšilo, že se mi podařilo dostat se do řad studentů [http://susubori.ac.kr/ Susubori Academy], kde se teď seznamuji se základy tradičních Korejských fermentací rýžového alkoholického nápoje [http://en.wikipedia.org/wiki/Makgeolli makgeolli]. S mojí kamarádkou Eunhou, jsme začali kvasit další kimči a jako velký úspěch považuji fermentaci [http://en.wikipedia.org/wiki/Natto nattō], kterou jsem uskutečnil v [http://experimentalincubator.wordpress.com/ experimentálním inkubátoru] vlastní konstrukce vytvořeného s dopomocí mnohých! Také jsem učil další workshop na probiotika, byl jsem pozván místním mikropivovarem [http://magpiebrewing.com/ Magpie Brewing Co] a jednalo se jednoznačně o úspěch!

Jinak řečeno, byl to náročný, ale úspěšný měsíc. V následujících několika týdnech se zaměřím na ubytování, přeci jen se blíží podzim a je proto na čase najít si něco na zimu. Současně se snažím změnit svůj status z turistického na studentský, což mi umožní zůstat v zemi déle a přitom pracovat alespoň na částečný úvazek. Rád bych v Korei zůstal do příštího pozdního jara, s jedním výletem do Evropy kolem vánoc, abych se mohl zůčastnit světové hacker konference [http://events.ccc.de/ 29c3] v Hamburku a samozřejmě vidět rodinu a kamarády.

Tak to by bylo pro teď opět vše, stále se připravuji na další číslo zpravodaje, ono to přijde …

S pozdravem ze Seoulu,

František Algoldor Apfelbeck

Hi to everyone!

Greetings to all! It has been quite a while since I have posted last time, well I will focus on being more systematic now. The rainy season is definitely here so it is “warm, wet and sticky” most of the time. Nicely for me, I am house sitting for my friend taking care about his cats, it is very comfy to be inside in this weather. I have had a good time in Korea. I have started to experiment even more intensively with fermentations receiving a budget to do so and I'm just about starting to test the experimental incubator this weekend, which is something what I have been looking forward for a long time! I had also an opportunity to go for a countryside in the South of Korea to Jangheung, spending a weekend with people involved with [http://susubori.ac.kr/ Susubori Academy] as a part of Full Moon Gathering, which I really enjoyed. Last week I had to do a quick visa run to Japan so I received another 90 days of legal stay in Korea which is cool but man it was expensive!

Now I'm preparing for another big probiotic event, workshop which I should do in two weeks time. I plan to improve the working manuals, posters, presentations etc. something what I should do a long time ago! I have around a month to prove that the probiotic fermentations of beverages and foods which are not of Korean origin have a potential here so I do my best to succeed. If this works, I should be able to start a business here with people interested and get investors to back the project up.

The last announcement is about the newsletter which I had to postpone and which I want to have out before the end of July, so be ready!

Anyway, I will be in touch, enjoy the summer,

Sincerely from Seoul,

Frantisek Algoldor Apfelbeck

news.txt · Last modified: 2015/06/26 02:26 by algoldor